Důležitá upozornění

Informace k provozu základní školy a školských zařízení od 1. září 2021

Provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny je zajištěn při dodržení aktuálně platných hygienických opatření MZDR.

Vstup do budovy      (7:40 – 8:00) – vchod „A“ – I. stupeň

                                                                vchod „B“ – II. stupeň

                                                               (od 2. září se žáci přezouvají a převlékají v šatnách)

Screeningové testování žáků ve škole proběhne v termínech:

     1. září (2. až 9. ročník)

     2. září (1. ročník) - v doprovodu rodičů ve školní jídelně od 7:30 do 8:00 hod.

     6. a 9. září (1. až 9. ročník)

Žáci I. stupně se testují v ranní školní družině nebo ve třídách.

Žáci II. stupně se testují ve třídách.

Pro testování základní škole dodány antigenní testy zn. GENRUI: 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) 
nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).  

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 

Více o testování na: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Omezení vstupu třetích osob

Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím,
že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

Provoz školní jídelny

1. září - výdej obědů pro přihlášené strávníky od 10:00 do 13:00 hod.

 Organizace výdeje obědů ve školní jídelně od 2. září 2021

Strávníci - odběr do přinesených jídlonosičů

10:30 – 10:45

Strávníci – ZŠ Komenského

10:45 – 12:55

Strávníci – ZŠ Lidická

12:55 – 13:15

Strávníci – ZŠ Komenského

13:15 – 13:35

Strávníci – GYMKC

13:35 – 14:00

 Upozornění: Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci
nebo karanténě. Do prostor školní jídelny nesmí rovněž vstupovat nemocná osoba.