Důležitá upozornění

Distanční výuka žáků 1. - 9. ročníku od středy 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

1.. - 9. ročník - distanční výuka - jednotlivé formy výuky a základní informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů (Bakaláři - Komens nebo e-mail), pro výuku bude převážně využívána jednotná platforma Google Classroom

Změny v organizaci zájmových činností pro všechny žáky školy

- od pondělí 12. 10. 2020 přerušena činnost všech mimoškolních aktivit (kroužky a školní klub)