Důležitá upozornění

COVID-19 aktuálně k 18. září 2020

S účinností od pátku 18. září jsou na základě Mimořádného opatření MZDRAV (ke stažení zdepovinné roušky i při vyučovacích hodinách pro žáky II. stupně.

K dnešnímu dni jeden žák s pozitivním výsledkem testu.
Žáci a vyučující, kteří byli v bezprostředním kontaktu, jsou v karanténě.