Aktuality

Žáci 8. ročníku na Úřadu otevřeném dětem

Dne 7.5. 2024 dostali žáci naší školy možnost navštívit radnici města. Ihned po příchodu do budovy se žáků ujala paní místostarostka Jindřiška Romba s koordinátorkou projektu paní Šárkou Krůtovou. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii budovy radnice, v přízemí mohli nahlédnout do místností, kde se žádá o občanské průkazy a pasy. Následovala návštěva kanceláře pana starosty Pavla Svobody a paní místostarostky, při kterých byl vyčleněn i prostor pro otázky žáků.  V poslední části prohlídky jsme se s žáky dostali až do zasedací místnosti, kde nás s fungováním místní samosprávy seznámil pan tajemník Jan Horník, který si pro žáky připravil i krátký kvíz. Mohli jsme nahlédnout do 100 let starých matričních knih, do rukou se nám dostaly také insignie pana starosty a viděli jsme slavnostní městský prapor.
Návštěva pro naše žáky byla velmi zajímavá a přínosná. Jsme rádi, že jsme se mohli Úřadu otevřeného dětem zúčastnit.
Fotografie naleznete na webových stránkách města Dobříš (zde).
Mgr. Lucie Černohorská