Aktuality

Velká Británie I - třetí pozdrav

Bus číslo 1 začal dnešek výukou ve škole. Během výuky jsme pracovali ve skupinách, rozšířili jsme si slovní zásobu a zopakovali si trochu gramatiky. Paní učitelky byly s naší angličtinou velmi spokojené a moc nás chválily. Jak se říká "po práci legraci", tak jsme se tímto pořekadlem řídíli i my a vyrazili do ocenária v Bournemouth,

na nákupy a zaplavali si v moři. Dnešní den byl opět skvělý a slunečný a už se těšíme na zítřek