Aktuality

Úspěch v celostátní soutěži Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.
I v letošním školním roce se do jejího základního kola zapojilo mnoho našich žáků od 1. do 9. ročníku.

V kategorii žáků prvních tříd byl nejúspěšnějším řešitelem Roman Štajmar ze třídy 1.B, kterému jen těsně unikl postup do krajského kola. V kategorii žáků 3. - 5. tříd byla nejlepší soutěžící Johana Dušánková ze třídy 5.B. 
V kategorii žáků 6. - 9. tříd  a odpovídajících ročníků víceletých SŠ zazářila Eliška Sokolová ze třídy 9.B, která se svým výsledkem nominovala do krajského kola. Z celkového počtu 1 389 řešitelů obsadila dělené 59. místo.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

K. Sobotková