Aktuality

Setkání školního senátu

V pondělí 15. listopadu proběhlo setkání školního senátu, kterého se zúčastnili nejen senátoři
z jednotlivých tříd, ale také jejich zástupci. Na tomto setkání se všichni navzájem představili a blíže
seznámili. Padlo také několik návrhů na pojmenování senátu. Z několika návrhů zůstaly tři favorité –
Komeníci, JAK a JAKomeníci. Na následujícím setkání, které se uskutečnilo 26. listopadu, byl
odhlasován název JAKomeníci.
Senátoři navázali na předešlé setkání také další aktivitou, během které v omezeném časovém rozsahu
zjišťovali jeden o druhém co nejvíce informací, které následně prezentovali ostatním. Díky tomu jsme
zjistili, že naši senátoři mají velmi rozmanité zájmy – od horolezectví, aut, badmintonu, pečení, jízdy
na koni až po výcvik psů.
Senátoři dostali na těchto setkáních informace k celoroční soutěži ve sběru papíru, na jejíž organizaci
se budou podílet. Na závěr padl také návrh na první ,,senátorskou soutěž‘‘, která by mohla
proběhnout už v předvánočním čase a na jejímž průběhu se senátoři mohou domlouvat ne jen při
společných setkání, ale také prostřednictvím Google učebny.

Mgr. Veselková
Mgr. Šorfová