Aktuality

Projektový den OČBRMU

V pondělí 27. června se v naší škole po roční přestávce opět konal projektový den věnovaný ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČBRMU). Nejprve byl ráno vyhlášen cvičný poplach, aby si žáci i zaměstnanci školy připomněli, co dělat v případě požáru. Evakuace na předem určené místo proběhla rychle a bez problémů. Po návratu do budovy školy se žáci rozešli na různá stanoviště, kde získali užitečné znalosti a dovednosti, jak postupovat v případě mimořádné události či jak předcházet běžným rizikům. Žáci se například dozvěděli, jak poskytnout první pomoc, jak sbalit evakuační zavazadlo, jak se zachovat v případě živelní pohromy či jak správně ohlásit mimořádnou událost. V rámci prevence běžných rizik jsme se zaměřili především na aktuální témata – jaká nebezpečí hrozí o prázdninách a jak se jich vyvarovat či na potřebné znalosti z dopravní výchovy. V roli pomocníků působili na jednotlivých stanovištích žáci 9. ročníku. Projektový den proběhl hladce a žáci si odnesli mnoho
užitečných poznatků a praktických dovedností.
Alexandra Kubátová