Aktuality

Olympiáda v Aj

Minulý týden se třetí, čtvrté a páté ročníky zúčastnily olympiády v anglickém jazyce. Letos nám naštěstí přálo počasí, a tak se olympiáda konala v anglickém parku. Děti chodily ve skupinkách po stanovištích a plnily různé úkoly v anglickém jazyce. Zopakovaly si tak zábavnou formou učivo  celého  ročníku.
Děkujeme žákům 7. A a 8. C za velikou pomoc při organizaci soutěže a za trpělivost s mladšími kamarády na jednotlivých stanovištích.
M. Herwigová