Aktuality

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Přestože byla v lednu divadla zavřená, my žáci prvních a druhých tříd jsme navštívili divadelní představení Divadla V Dlouhé. Herci divadla nás prostřednictvím elektronické techniky navštívili přímo ve škole. Paní učitelky si pro nás připravily od rána projektový den Divadlo. Nakupovali jsme vstupenky, podívali se do zákulisí divadel, seznámili se s herci, režiséry, kulisáky a kostýmy. Celý projekt byl zakončen divadelním představením Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. I přesto, že hledištěm byla třída a jevištěm promítací plátno, vše se nám velice líbilo. A také díky rodičům, kteří nám zaplatili vstupenky, jsme podpořili divadlo. Těšíme se na další představení!

Žáci prvních a druhých tříd