Aktuality

Konzultace pro zákonné zástupce

  • vzhledem ke stávající situaci (PES5) budou probíhat konzultace pro rodiče opět individuální formou s příslušnými vyučujícími prostřednictvím emailové komunikace ve dnech 12. 1. 2021 od 16:00 do 15. 1. 2021 do 18:00. Adresy vyučujících - viz webové stránky školy - https://zsdobris.cz/o-skole/pedagogicky-sbor.

Hodnocení 1. pololetí  šk. roku 2020/21 bude uzavřeno na klasifikační pedagogické radě dne 25. ledna 2021

  • hodnocení žáka za 1. pololetí bude zveřejněno v Bakalářích od 25. ledna od 18:00
  • výpis z hodnocení bude žákům předán neprodleně po obnovení osobní účasti žáků na prezenční výuce (dané třídy)