Aktuality

Informace o provozu škol a školských zařízení od 03. května 2021

Od pondělí 3. května bude provoz školy a školských zařízení zajištěn následovně:

vchod do budovy: I. stupeň vchod „A“; II. stupeň vchod „B“

1) žáci I. stupně - 1. + 2. ročník – distanční výuka (rotace)
                              3. až 5. ročník – prezenční výuka (rotace)
2) žáci II. stupně - 6. + 7. ročník – prezenční výuka dle pravidelného rozvrhu
                               8. + 9. ročník – pokračuje distanční výuka (v dalším týdnu rotace)
Jednou z podmínek účasti na prezenční formě výuky je preventivní antigenní testování
a dodržování hygienických opatření.
Žáci I. stupně – 1x týdně (vždy první den osobní přítomnosti v týdnu)
Žáci II. stupně – 2x týdně (pondělí a čtvrtek)

3) Provoz školní jídelny upraven v další informaci

4) Provoz školní družiny – 6:30 – 17:00 hod při dodržení homogenních skupin

5) Dětem IZS (včetně dětí pedagogických pracovníků školy), které jsou žáky I. stupně naší základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

6) Individuální a skupinové konzultace („doučování“) jsou od pondělí 3. května ZRUŠENY

7) Další důležité informace ke stažení
   
 Informace k provozu škol a školských zařízení od 3.května 2021 (ke stažení v PDF)
    Provoz škola a školských zařízení - manuál