Aktuality

Deváťáci v rolích učitelů


Žáci 9. tříd si už tradičně v průběhu června vyzkoušeli role učitelů matematiky na prvním stupni. Za všechny své dojmy popsaly Eliška Sokolová a Anežka Hájková z 9. B.

V pondělí 14. 6. 2021 jsme si vyzkoušely učit matematiku v 5. C. Zprvu jsme se obávaly, jak tato hodina proběhne, jestli zaujmeme pozornost žáků
a jak na nás budou reagovat. Tyto obavy však byly zbytečné. Děti krásně spolupracovaly a mezi sebou soutěžily ve dvou týmech. Připravily jsme si
pro ně hry a soutěže, ve kterých si zopakovaly látku na blížící se matematický test. Doufáme, že si hodinu matematiky žáci 5. C užili aspoň tak jako my. 
V budoucnu bychom si obě dokázaly představit vyučovat na základní škole, protože práce s dětmi je nám velmi blízká. Musíme ale uznat, že povolání učitele není vůbec lehká záležitost, i když se to tak na první pohled může zdát. Už jen samotná příprava na tuto hodinu nám zabrala spoustu času, ale
za ten výsledek to stálo. 
Tímto děkujeme všem učitelům za poskytnutí příležitosti si vyučování vyzkoušet a žákům z 5. C za skvělou spolupráci a krásný zážitek.

K. Sobotková