Aktuality

Den otevřených dveří 2023

Ve čtvrtek 16. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Desítky rodičů s jejich dětmi provázeli po škole žáci devátých ročníků, kteří si pro návštěvníky připravili zajímavé informace o chodu školy, vyprávěli jim své vlastní zážitky ze školy, z výletů a odpovídali na otázky. Příchozí mohli zhlédnout výuku jak v běžných třídách, tak v odborných učebnách a  vůbec nebyli jen pasivními pozorovateli.
V učebně fyziky a chemie si paní učitelky J. Hadamovská a E. Vávrová připravily nejen „ohnivé" pokusy, při kterých zdatně asistovali žáci 9.C. V učebně přírodopisu žáci 8.A pod vedením paní učitelky J. Hamzové seznamovali malé návštěvníky např. s mikroskopy. V učebně informatiky byl největší zájem o 3D tisk a programování, které předváděli žáci 7.C pod vedením pana učitele P.Hlinky. V učebně robotiky žáci 8.C s paní učitelkou M. Cieślik prováděli různé hrátky s ozoboty a velký zájem byl i o stavebnice VEX. 

Role pomocníků i hostesek si žáci báječně užili a patří jim veliké poděkování.
Všichni návštěvníci se shodli, že se jim u nás líbilo.

K. Sobotková