Aktuality

Atletický čtyřboj IV. kategorie chlapci

Dne 3. 5. 2023 se na Dobříši konal atletický čtyřboj pro žáky 8. a 9. tříd. Naší školu reprezentovali Filip Hemerle 9.C, Ondřej Panuška 9.B, Lukáš Micka 9.A, Jan Černý 9.A a Ondřej Schneider 9.A. Chlapci soutěžili ve čtyřech disciplínách. Hned po zahájení absolvovali sprint na 60 m. Poté Ondřej Panuška a Jan Černý skákali do výšky a zbylí tři chlapci skákali do dálky. Výkony byly velmi vyrovnané, ale v chladném počasí nebyly úplně nejlepší. Třetí disciplínou pro všechny byl vrh koulí. Na závěr čekal naše závodníky vytrvalostní běh na 1000 m. Po sečtení všech bodů  jsme skončili na krásném 3. místě. Všem chlapcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Zuzana Kočí

atl1 atl2 atl3